Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2011 > 2011-01-27
       
Ç       Str:  
<   03 Spørjetimen.mp3     3,60 MB  
<   04 Reguleringsplan på Anglevika.mp3     12,82 MB  
<   05 Reguleringsplan Ørnhaugen kystlandsby.mp3     1,70 MB  
<   06 Reguleringsplan på Straumsfjellet.mp3     11,37 MB  
<   07 Planprogram for Fjell festning.mp3     2,60 MB  
<   08 Fråsegn om utdjuping i Vatlestraumen.mp3     3,67 MB  
<   09 Suppleringsval til Gulating lagmannsrett.mp3     919,99 KB  
<   10 Revidering finansstrategi.mp3     10,89 MB  
<   11 Tilsyn i byggesaker.mp3     316,52 KB  
<   12 Prodesyre for oppfølging av ulovlege tilhøve.mp3     978,87 KB  
<   13 Reguleringsplan på Midtre Fjell.mp3     2,19 MB  
<   14 Reguleringsplan på Valen.mp3     304,88 KB  
<   15 Reguleringsplan for Stovebakken på Vågo.mp3     513,84 KB  
<   16 Suppleringsval.mp3     1,29 MB  

Denne tenesta er levert av: