Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2011 > 2011-09-01
       
Ç       Str:  
<   01 - 63 - Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     3,68 MB  
<   02 Prisutdeling til terapibassenget.mp3     3,00 MB  
<   03 - 64 Skriv, meldingar og orienteringar.mp3     2,46 MB  
<   04 - 66 Planprogram for Bildøyna.mp3     9,94 MB  
<   05 - 67 Framtidig brannvernsamarbeid del 1.mp3     13,40 MB  
<   06 - 67 Framtidig brannvernsamarbeid del 2.mp3     898,24 KB  
<   07 - 68 Kommunedelplan for vatn- og avlaup.mp3     19,75 MB  
<   08 - 69 Evaluering av komitear og formannskap.mp3     9,32 MB  
<   09 - 70 Orientering omdømeprosjekt.mp3     131,84 KB  
<   10 - 71 Sjølvskuldnargaranti for lån.mp3     246,38 KB  
<   11 - 72 Nye vedtekter for kommunale barnehagar.mp3     155,27 KB  
<   12 - 73 Fullmakt til ordføraren.mp3     761,84 KB  
<   13 - 74 Konsesjon for kinodrift.mp3     3,45 MB  

Denne tenesta er levert av: