Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2011 > 2011-12-15
       
Ç       Str:  
<   01 - 133 Opning, innkalling, saksliste og møtebok.mp3     1,29 MB  
<   02 - 134 Val styre til Bustadstiftinga.mp3     1,23 MB  
<   03 - 135 Val Pensjonskassen leiar og nestleiar.mp3     229,15 KB  
<   04 - 135 Val Pensjonskassen styremedlemmar.mp3     383,74 KB  
<   05 - 136 Val Styret Trigger AS.mp3     221,84 KB  
<   06 - 137 Val politisk utval, del 1.mp3     585,19 KB  
<   07 - 138 Val Interkommunalt arkiv.mp3     96,09 KB  
<   08 - 139 Garanti for lån Fjell VAR.mp3     1,27 MB  
<   09 - 140 Tilknytningsgebyr for vatn og avlaup.mp3     2,75 MB  
<   10 - 141 Budsjett del 1 - hovudinlegg.mp3     24,10 MB  
<   11 - 141 Budsjett del 2, debatt og røysting.mp3     32,10 MB  
<   12 - 137 Val politisk utval, del 2.mp3     909,47 KB  

Denne tenesta er levert av: