Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2012 > 2012-01-26
       
Ç       Str:  
<   01 - 01 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     1,10 MB  
<   02 - 02 Informasjon frå BKK.mp3     10,02 MB  
<   03 - 02 Informasjon frå ordførar om nytt fastlandssamband.mp3     5,70 MB  
<   04 - 03 Spørjetimen.mp3     5,49 MB  
<   05 - 04 Reguleringsplan for Kolltveit vest.mp3     17,58 MB  
<   06 - 05 Reguleringsplan Blommen.mp3     684,00 KB  
<   07 - 06 Reguleringsplan ny offentleg veg.mp3     849,35 KB  
<   08 - 07 Oreigningssak Haganes.mp3     6,34 MB  
<   09 - 08 Plan for idrett og fysisk aktivitet.mp3     6,20 MB  
<   10 - 09 Lokalmedisinsk senter.mp3     1,60 MB  
<   11 - 10 Samhandlingsreforma.mp3     645,16 KB  
<   12 - 11 Grunnlagsdokument for samarbeid.mp3     300,63 KB  
<   13 - 12 Drøfting ulike sider ved eigarskap.mp3     2,88 MB  
<   14 - 13 Folkevaldopplæring.mp3     2,20 MB  
<   15 - 14 Val til gebyrutvalet.mp3     1,47 MB  
<   16 - 15 Val til Kyrkjeleg fellesråd.mp3     192,84 KB  
<   17 - 16 Søknad om fritak politiske verv.mp3     442,22 KB  
<   18 - 17 Søknad om fritak politiske verv.mp3     324,26 KB  
<   19 - 18 Val Sotra brannstyre.mp3     555,14 KB  

Denne tenesta er levert av: