Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2012 > 2012-02-23
       
Ç       Str:  
<   01 - 21 Opning, innkalling og saksliste.mp3     1,26 MB  
<   02 - 22 Skriv, meldingar og orienteringar.mp3     943,20 KB  
<   03 - 23 Spørjetimen.mp3     484,20 KB  
<   04 - 24 Oreigningssak på Haganes.mp3     1,34 MB  
<   05 - 25 Reguleringsplan kollektivfelt rv 555.mp3     15,44 MB  
<   06 - 26 Reguleringsplan på Spjeld.mp3     388,71 KB  
<   07 - 27 Løyve om sprengning i Vatlestraumen.mp3     22,50 MB  
<   08 - 28 Planprogram for bustadutvikling.mp3     3,68 MB  
<   09 - 29 Turveg Foldnes - Hjelteryggen.mp3     4,14 MB  
<   10 - 30 Vurdering av delegasjonsreglementet.mp3     5,37 MB  
<   11 - 31 Budsjettprosess.mp3     6,29 MB  
<   12 - 32 Nedlegging av utval.mp3     2,41 MB  
<   13 - 33 Årsrapport for kemneren.mp3     134,48 KB  
<   14 - 34 Endring i aksjonæravtale BRB.mp3     189,73 KB  
<   15 - 35 Val til gebyrutval.mp3     3,70 MB  
<   16 - 36 Val til hamnerådet.mp3     548,48 KB  

Denne tenesta er levert av: