Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2012 > 2012-03-29
       
Ç       Str:  
<   01 - 37 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     1,07 MB  
<   02 - 38 Skriv og meldingar.mp3     652,08 KB  
<   03 - 39 Reg. plan utbetring av fv 203 Trengereid - Kallestad.mp3     497,46 KB  
<   04 - 40 Reg. plan for Vågevegen 27.mp3     235,66 KB  
<   05 - 41 Korrigert årsmelding og rekneskap 2010.mp3     380,16 KB  
<   06 - 42 Sletting av gjeld.mp3     811,38 KB  
<   07 - 43 Turveg Foldnes - Hjelteryggen.mp3     311,39 KB  
<   08 - 44 Driftskonsept Gjerdet kulturminnegard.mp3     3,87 MB  
<   09 - 45 Fornying av salsløyve Vinmonopolet.mp3     328,50 KB  
<   10 - 46 Representant til styret i Museum Vest.mp3     951,23 KB  
<   11 - 47 Auka arealbehov for FIG på Ågotnes brannstasjon.mp3     1,39 MB  
<   12 - 48 Revisjon alkoholpolitiske retningsliner.mp3     7,63 MB  

Denne tenesta er levert av: