Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2012 > 2012-05-03
       
Ç       Str:  
<   01 - 52 og 53 Skriv, meldingar og spørjetime.mp3     1,54 MB  
<   02 - 54 Reg.plan Vollevika Søre Bildøy.mp3     5,73 MB  
<   03 - 55 Reg.plan utbetring fv 210 Apalvågen - Eide.mp3     339,28 KB  
<   04 - 56 Reg.plan Fløsteinspollen Bjorøyna.mp3     5,19 MB  
<   05 - 57 Reg.plan Ørnhaugen kystlandsby.mp3     570,07 KB  
<   06 - 58 Drøftingssak Fjell skule.mp3     6,99 MB  
<   07 - 59 Søknad privat barnehage på Skålvik.mp3     584,06 KB  
<   08 - 60 Etablering av strakshjelp døgntilbod.mp3     2,28 MB  
<   09 - 61 Vurdering av konkurranseutsetting.mp3     21,03 MB  
<   10 - 62 Gjennomgang av organisering og arbeidsform.mp3     3,50 MB  
<   11 - 63 Arbeidsmetode risikoanalyser.mp3     206,84 KB  
<   12 - 64 Fornying skjenkeløyve.mp3     399,98 KB  
<   13 - 65 til 71 Diverse val.mp3     1,29 MB  

Denne tenesta er levert av: