Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2012 > 2012-05-31
       
Ç       Str:  
<   01 - 73 Innkalling, saksliste.mp3     2,01 MB  
<   02 - Orientering om Regionrådet Vest.mp3     14,00 MB  
<   03 - Utdeling av kulturminnepris.mp3     1,54 MB  
<   04 - Orientering om kulturminnevernplanar.mp3     9,01 MB  
<   05 - Orientering Ungdommens kommunestyre.mp3     5,35 MB  
<   06 - 76 Utviding Foldnes gravplass.mp3     3,55 MB  
<   07 - 77 Akseptkriterier for ROS-analyser.mp3     323,84 KB  
<   08 - 78 Sommarfullmakt til ordføraren.mp3     355,20 KB  
<   09 - 75 Spørjetime og interpellasjon.mp3     11,57 MB  
<   10 - 76 Orientering om Sotrasambandet.mp3     34,04 MB  

Denne tenesta er levert av: