Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2012 > 2012-09-27
       
Ç       Str:  
<   01 - 093 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     968,30 KB  
<   02 - 094 Skriv, meldingar og orienteringar.mp3     7,39 MB  
<   03 - 095 Spørjetimen.mp3     8,80 MB  
<   04 - 096 Reguleringsplan Sveavegen, Anglavika.mp3     319,34 KB  
<   05 - 097 Reguleringsplan gravplass ved Foldnes kyrkje.mp3     2,29 MB  
<   06 - 098 Økonomirapport 1. halvår.mp3     17,22 MB  
<   07 - 099 Godkjenning av trekkrettar.mp3     344,55 KB  
<   08 - 100 Ekstra kapitaltilskot private barnehagar.mp3     200,25 KB  
<   09 - 101 Auka politisk involvering i budsjettprosess.mp3     11,52 MB  
<   10 - 102 Status barnehagesektoren.mp3     3,61 MB  
<   11 - 103 Auka arealbehov for FIG Fjell.mp3     642,12 KB  
<   12 - 104 Godkjenning av branndokumentasjon.mp3     490,08 KB  
<   13 - 105 Høyring skulebruksplan vgs.mp3     8,83 MB  
<   14 - 106 Søknad om fritak politiske verv.mp3     598,92 KB  
<   15 - 107 Samanslåing av forliksråda i Fjell og Øygarden.mp3     5,23 MB  

Denne tenesta er levert av: