Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2012 > 2012-11-22
       
Ç       Str:  
<   01 - 118 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     975,61 KB  
<   02 - 119 Orientering om CCB med Kurt Andreassen.mp3     13,38 MB  
<   03 - 119 Orientering kommunale eigedomar v Atle Justad.mp3     13,64 MB  
<   04 - 120 Spørjetimen.mp3     4,36 MB  
<   05 - 121 Styrking eigenkapitall pensjonskassen.mp3     15,71 MB  
<   06 - 122 Rullering IKT-strategi.mp3     1,60 MB  
<   07 - 123 Endring i talet på valkrinsar.mp3     3,16 MB  
<   08 - 124 Endring av politivedtektene.mp3     4,67 MB  
<   09 - 125 Endring av møtetidspunkt kommunestyret.mp3     10,51 MB  
<   10 - 126 Fritak frå politiske verv.mp3     570,07 KB  

Denne tenesta er levert av: