Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2012 > 2012-12-13
       
Ç       Str:  
<   01 - 127 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     1,75 MB  
<   02 - 128 Skriv og meldingaar.mp3     527,04 KB  
<   03 - 129 og 131.mp3     1,65 MB  
<   05 - 132 Ny rettleiar tilskot til private barnehagar.mp3     1,28 MB  
<   06 - 133 Ny forskrift vass- og avlaupsgebyr.mp3     4,10 MB  
<   07 - 134 Anleggstruktur og reising av avlaupsvatn.mp3     478,69 KB  
<   08 - 135 Sal av Knappskog gamle skule.mp3     7,85 MB  
<   09 - 136 Budsjett og økonomiplan del 1 hovudinnlegg.mp3     21,97 MB  
<   10 - 136 Budsjett og økonomiplan del 2 debatt.mp3     22,88 MB  
<   11 - 136 Budsjett og økonomiplan røysting.mp3     4,34 MB  

Denne tenesta er levert av: