Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2013
       
Ç       Str:  
0   2013-01-31     41,37 MB  
0   2013-02-21     50,71 MB  
0   2013-03-21     45,23 MB  
0   2013-04-25     21,01 MB  
0   2013-05-30     54,02 MB  
0   2013-06-20     77,14 MB  
0   2013-08-29     48,42 MB  
0   2013-09-26     71,68 MB  
0   2013-10-31     43,49 MB  
0   2013-11-28     69,74 MB  
0   2013-12-19     46,40 MB  

Denne tenesta er levert av: