Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2013 > 2013-01-31
       
Ç       Str:  
<   01 - 01 - Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     1,80 MB  
<   02 - 02 -Orientering trafikkomlegging ved Liavatnet.mp3     7,13 MB  
<   03 - 02 - Orientering om bompengeordninga.mp3     13,72 MB  
<   04 - 04 Orientering Sotrasambandet bompengefinansiering.mp3     6,50 MB  
<   05 - 03 Spørjetime.mp3     1,59 MB  
<   06 - rs 1 Svar frå kontrollutvalet.mp3     321,19 KB  
<   07 - 05 Reg. plan for ny veg Storskaret.mp3     289,43 KB  
<   08 - 06 Reguleringsendring naustområde Møvika.mp3     331,24 KB  
<   09 - 07 Reg. plan Flyndrevika på Bjorøy.mp3     2,75 MB  
<   10 - 08 Kapitalinnhenting Sambandet Vest.mp3     269,63 KB  
<   11 - 09 Samarbeidsavtale Fjell - Krosno.mp3     716,81 KB  
<   12 - 10 Fritak fra politiske verv suppleringsval.mp3     5,48 MB  
<   13 - 11 Val møtefullmektigar forliksrådet.mp3     537,28 KB  

Denne tenesta er levert av: