Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2013 > 2013-04-25
       
Ç       Str:  
<   01 - 35 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     1,18 MB  
<   02 - 38 Ny skulestruktur for Fjell.mp3     8,75 MB  
<   03 - 36 og 37 Orienteringar og spørjetime.mp3     5,49 MB  
<   04 - 39 Reg.plan i Snekkevika.mp3     1,51 MB  
<   05 - 40 Utbyggingsavtale Nilsvika på Nordre Bjorøy.mp3     2,78 MB  
<   06 - 41 Nedlegging av utval vilt og landbruk.mp3     1,30 MB  

Denne tenesta er levert av: