Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2013 > 2013-05-30
       
Ç       Str:  
<   01 - 49 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     1,41 MB  
<   02 - 52 Førehandsdrøfting gen. fosamling Fjell VAR.mp3     10,60 MB  
<   03 - 50 Skriv og meldingar.mp3     254,79 KB  
<   04 - 54 Reg. plan bustader Straume sør.mp3     2,48 MB  
<   05 - 55 Driftsmodell Sotra arena.mp3     12,16 MB  
<   06 - 56 Revisjon av målbruksplan.mp3     3,41 MB  
<   07 - 51 Spørjetimen.mp3     6,09 MB  
<   08 - 53 Styrekandidatar for Fjell VAR.mp3     705,80 KB  
<   09 - 57 Årsmelding og rekneskap 2012.mp3     11,71 MB  
<   10 - 58 Revisjon av reglement.mp3     4,44 MB  
<   11 - 59 Nye vedtekter for IUA Bergen region.mp3     235,71 KB  
<   12 - 60 Nyval representant til IUA.mp3     267,68 KB  
<   13 - 61 Oppløysing Siftinga Langøy.mp3     298,88 KB  

Denne tenesta er levert av: