Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2013 > 2013-06-20
       
Ç       Str:  
<   01 - 62 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     117,33 KB  
<   02 - 63 Skriv og meldingar.mp3     249,96 KB  
<   03 - 64 Ny skulestruktur, del 1.mp3     28,12 MB  
<   04 - 64 Ny skulestruktur, del 2.mp3     15,69 MB  
<   05 - 65 Innsparingstiltak 2013.mp3     19,95 MB  
<   06 - 67 Reguleringsendring på Søre Bildøyna.mp3     345,16 KB  
<   07 - 68 Reguleringsplan Døsje - Liaskjeret.mp3     447,70 KB  
<   08 - 69 Reguleringsplan for Storhaugen på Algrøyna.mp3     332,30 KB  
<   09 - 70 Endring av reguleringsplan Knappskog.mp3     307,17 KB  
<   10 - 71 Fritak for politiske verv suppleringsval.mp3     442,85 KB  
<   11 - 72 Endring av vedtekter UKS.mp3     5,08 MB  
<   12 - 73 Revidering av elevreglement Fjell kulturskule.mp3     93,16 KB  
<   13 - 74 Starttidspunkr for kommunestyremøta.mp3     5,72 MB  
<   14 - 75 Sommarfullmakt til ordføraren.mp3     305,02 KB  

Denne tenesta er levert av: