Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2013 > 2013-08-29
       
Ç       Str:  
<   01 - 76 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     1,55 MB  
<   02 - 77 Orientering om trafikken på rv 555.mp3     6,61 MB  
<   03 - 77 Orientering om utfylling Straumsundet.mp3     4,89 MB  
<   04 - 77 Referatsaker.mp3     1,16 MB  
<   05 - 78 Spørjetimen.mp3     2,20 MB  
<   06 - 78 Spørjetimen forts..mp3     664,45 KB  
<   07 - 79 Nytt vasshandssamingsanlegg Bildevatnet.mp3     432,52 KB  
<   08 - 80 Avtaleverk drift Sotra arena.mp3     12,31 MB  
<   09 - 81 Avtaleverk utleige og reklame Sotra Arena.mp3     1,82 MB  
<   10 - 82 og 83 Økonomirapport + sal av tomteområde.mp3     5,26 MB  
<   11 - 84 Konkurranseutsetjing.mp3     7,58 MB  
<   12 - 85 Uteservering Peppes pizza.mp3     466,31 KB  
<   13 - 86 Selskapskontrol FjellVARl.mp3     192,82 KB  
<   14 - 87 Selskapskontroll tilskot ikkje kommunale barnehagar.mp3     1,61 MB  
<   15 - 88 Suppleringsutval styret Fjell bustadstifting.mp3     427,01 KB  
<   16 - 89 Fritak fra politiske verv, suppleringsval.mp3     716,91 KB  
<   17 - 90 Forlenging av fritak politiske verv.mp3     598,73 KB  

Denne tenesta er levert av: