Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2013 > 2013-09-26
       
Ç       Str:  
<   01 - 091 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     851,55 KB  
<   02 - 092 Orientering avlaupssituasjonen.mp3     4,25 MB  
<   03 - RS9 Sakshandsamingstid.mp3     581,11 KB  
<   04 - 093 Spørjetimen.mp3     8,19 MB  
<   05 - 094 Plan for Bildøyna og Sotra kystby.mp3     15,64 MB  
<   06 - 095 Kommunedelpan Ågotnes.mp3     16,82 MB  
<   07 - 096 Reg.plan naust Arefjord.mp3     528,35 KB  
<   08 - 097 Detaljreg.plan Skålevika.mp3     502,78 KB  
<   09 - 098 Reg.plan Kviterinden Ulveset.mp3     493,15 KB  
<   10 - 099 Interkommunalt samarbeid, strandsone m.m..mp3     1,40 MB  
<   11 - 106 Mellombels utfylling i sjø Straumsundet.mp3     10,35 MB  
<   12 - 100 Nytt lager- og verkstadbygg.mp3     1,49 MB  
<   13 - 101 Aksjekjøpsavtalar Sotrasambandet AS.mp3     3,27 MB  
<   14 - 103 Evaluering av UKS.mp3     1,64 MB  
<   15 - 104 Endring vedtekter UKS.mp3     2,15 MB  
<   16 - 105 Eigarskapsdrøfting.mp3     3,59 MB  

Denne tenesta er levert av: