Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2013 > 2013-10-31
       
Ç       Str:  
<   01 - 107 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     1,01 MB  
<   02 - 108 Orientering om gildskap.mp3     9,34 MB  
<   03 - 108 Orientering om helikopterstøy.mp3     2,00 MB  
<   04 - 108 Orientering om militærøving.mp3     5,07 MB  
<   05 - 108 Orietnering om hamn.mp3     9,59 MB  
<   06 - 109 Spørjetimen.mp3     2,22 MB  
<   07 - 110 Økonomirapport 2. tertial.mp3     4,58 MB  
<   08 - 111 Busetjing av flyktningar.mp3     3,47 MB  
<   09 - 112 Samhandling mellom Helse Bregen og kommunane.mp3     211,22 KB  
<   10 - 113 Val av styre til Fjell bustadstifting.mp3     1,12 MB  
<   11 - 114 Val til Sotra brannvern og Sotra brannstyre.mp3     1,01 MB  
<   12 - 115 Møteplan 2014.mp3     3,88 MB  

Denne tenesta er levert av: