Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2013 > 2013-11-28
       
Ç       Str:  
<   01 - 116 Innkalling, saksliste og orienteringar.mp3     915,63 KB  
<   02 - 117 Info om MOT.mp3     7,05 MB  
<   03 - Sang Endre Nordvik.mp3     2,91 MB  
<   04 - 118 Spørjetimen.mp3     3,88 MB  
<   05 - 119 Avlaupsreinseanlegg for Litle Sotra.mp3     11,13 MB  
<   06 - 120 Prosjektrekneskap Øyane DPS.mp3     519,61 KB  
<   07 - 121 Prosjektrekneskap ombygging Brattholmen skule.mp3     120,33 KB  
<   08 - 122 Strategi regionalt IKT samarbeid.mp3     783,02 KB  
<   09 - 123 Rullering IKT strategi.mp3     1,93 MB  
<   10 - 124 Strategi barnehageutbygging.mp3     6,87 MB  
<   11 - 125 Etterbruk av Syltøy skule.mp3     6,83 MB  
<   12 - 129 Vurdering av habilitet.mp3     13,46 MB  
<   13 - 126 Deltaking i TV2 sporty.mp3     347,04 KB  
<   14 - 127 Klage på vedtak utfylling i Straumsundet.mp3     392,06 KB  
<   15 - 128 Skjenking av alkohol i kommunale bygg.mp3     11,80 MB  
<   16 - 130 Kandidatar til styra i Helse Vest.mp3     546,66 KB  
<   17 - 131 Julefullmakt til ordføraren.mp3     342,16 KB  

Denne tenesta er levert av: