Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2013 > 2013-12-19
       
Ç       Str:  
<   01 - 132 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     366,84 KB  
<   02 - 136 Vidare deltaking i Bergen og omland havnevesen.mp3     16,84 MB  
<   03 - 133 Detaljreg. plan for Valderhaug Ågotnes.mp3     656,63 KB  
<   04 - 134 Reg. plan for Stemmegarden på Trengereid.mp3     281,53 KB  
<   05 - 135 Planprogram lokalisering av Godshamn.mp3     1,28 MB  
<   06 - 137 Revison retningsliner barnehagesektoren.mp3     301,85 KB  
<   07 - 138 Søknad om fritak frå politiske fritak.mp3     436,59 KB  
<   08 - 139 Økonomirapport pr oktober 2013.mp3     3,41 MB  
<   09 - 140 Budsjett og økonomiplan.mp3     22,88 MB  

Denne tenesta er levert av: