Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2014 > 2014-02-20
       
Ç       Str:  
<   01 - Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     1,49 MB  
<   02 - Skriv og meldingar.mp3     3,81 MB  
<   03 - Spørjetimen.mp3     43,71 KB  
<   04 - Klage på vedtak vedk. Straumesundet.mp3     2,24 MB  
<   05 - Detaljreg. plan for Åsneset på Ågotnes.mp3     385,99 KB  
<   06 - Utbyggingsavtale for reg. plan Sørvika på Søre Bjorøyna.mp3     1,59 MB  
<   07a - Kommunedelplan for bustadutvikling.mp3     12,20 MB  
<   07b - Kommunedalplan for bustadutvikling.mp3     369,19 KB  
<   08 - Revisjon kommunalteknisk VA-norm.mp3     187,80 KB  
<   09 - Gjennomgang etiske retningsliner.mp3     670,69 KB  
<   10 - Prosjektrekneskap Hjelteryggen skule.mp3     165,54 KB  
<   11 - Prosjektrekneskap nye sjukeheimsplassar.mp3     147,07 KB  
<   12 - Sal av tomt Søre Bildøy.mp3     5,45 MB  
<   13 - Kommunl garanti spelemidlar klatrehall.mp3     848,88 KB  
<   14 - Salsløyve for alkohol Rema 1000 Skogsvåg.mp3     341,55 KB  
<   15 - Garanti for lån Sambygg.mp3     232,01 KB  
<   16 - Nye deltakarkommunar BOF.mp3     174,66 KB  
<   17 - Suppleringsval politiske verv.mp3     1.019,72 KB  
<   18 - Suppleringsval politiske verv.mp3     545,04 KB  
<   19 - Politisk arbeidsgruppe politisk styringsstruktur.mp3     630,33 KB  

Denne tenesta er levert av: