Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2014 > 2014-03-27
       
Ç       Str:  
<   01 - 20 Innkalling, saksliste og meldingar.mp3     996,70 KB  
<   02 - 30 Lovlegkontroll av vedtak om habilitet.mp3     948,38 KB  
<   03 - 21 Skriv, meldingar og orienteringar.mp3     295,66 KB  
<   04 - 23 Ny skulestruktur.mp3     19,32 MB  
<   05 - 24 Oppfølging av budsjettvedtak.mp3     3,74 MB  
<   06 - 28 Søknad om løyve vedk. Straumssundet.mp3     9,24 MB  
<   07 - 25 Klage på vedtak vedk. Straumssundet.mp3     277,97 KB  
<   08 - 26 Detaljreg. plan på Langøyna.mp3     629,41 KB  
<   09 - 27 Reg. plan Trengereidpollen småbåthamn.mp3     960,05 KB  
<   10 - 29 Forvaltningsrevisjon rusomsorg og bustadtilbod.mp3     2,87 MB  
<   11 - 31 Kollektivstrategi for Hordaland.mp3     1,95 MB  
<   12 - 32 Sambruk ved Liljetatnet skule.mp3     277,95 KB  
<   13 - 33 Suppleringsval til Fjell eldreråd.mp3     237,52 KB  
<   14 - 22 Spørjetime.mp3     1,33 MB  

Denne tenesta er levert av: