Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2014 > 2014-04-24
       
Ç       Str:  
<   01 - 34 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     1,16 MB  
<   02 - 35 Orientering om Sotrasambandet.mp3     11,41 MB  
<   03 - 35 Orientering og spørsmål om Bjelland-saka.mp3     7,79 MB  
<   04 - 36 Spørjetimen.mp3     2,45 MB  
<   05 - 36 Spørjetimen.mp3     755,16 KB  
<   06 - 37 Detaljregulering for Furhaugane.mp3     407,65 KB  
<   07 - 38 Sal av tomt Søre-Bildøy.mp3     338,02 KB  
<   08 - 39 Sal av tomt på Vindenes.mp3     12,67 MB  
<   09 - 40 Økonomirapport pr feb..mp3     8,24 MB  
<   10 - 41 Årsrapport 2013 for kemneren.mp3     217,69 KB  
<   11 - 42 Høyring reservasjonsordning for fastlegar.mp3     19,67 MB  
<   12 - 43 Endring i vedtekter kommunale barnehagar.mp3     253,88 KB  

Denne tenesta er levert av: