Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2014 > 2014-06-19
       
Ç       Str:  
<   01 - 62 Rullering av kommuneplanen sin arealdel.mp3     8,67 MB  
<   02 - 63 Kjøp av Indremisjonsforbundet sin eigedom Søre Bildøyna.mp3     6,17 MB  
<   03 - 56 Nytt budsjettreglement.mp3     232,29 KB  
<   04 - 57 Utviding av Kleivane gravplass.mp3     249,91 KB  
<   05 - 58 Kommunal kontantstøtte, evaluering.mp3     2,68 MB  
<   06 - 59 Tal på kommunestyrerepresentantar.mp3     541,76 KB  
<   07 - 60 Overordna ROS-analyse.mp3     4,55 MB  
<   08 - 61 Reguleringsplan for småbåthamn på Syltøyna.mp3     845,41 KB  
<   09 - 62 Sommarfullmakt til ordføraren.mp3     375,84 KB  

Denne tenesta er levert av: