Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2014 > 2014-09-25
       
Ç       Str:  
<   01 - 65 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     796,45 KB  
<   02 - 66 Orientering om BRB.mp3     10,88 MB  
<   03 - 66 Status kommuneplanen sin arealdel.mp3     1,48 MB  
<   04 - RS 8 vedk. BKK.mp3     131,67 KB  
<   05 - RS 9 Styremedlem stiftinga Knarrevikløa.mp3     157,20 KB  
<   06 - 67 Spørjetimen.mp3     3,78 MB  
<   07 - 68 Drøfting Solsvik utmark og Vindeneskvarven.mp3     14,58 MB  
<   08 - 76 Lovlegkontroll konkurranseutsetjing reinhald.mp3     6,52 MB  
<   09 - 69 Klage på vedtak gjeld Straumsundet.mp3     5,06 MB  
<   10 - 70 Endra kryssløysing Storskaret - Arefjord.mp3     10,36 MB  
<   11 - 71 Reg.plan småbåthamn Syltøyna.mp3     450,23 KB  
<   12 - 72 Reg.plan på Karihilderen.mp3     383,13 KB  
<   13 - 73 Økonomirapport pr 7 mnd.mp3     1,17 MB  
<   14 - 74 Fjell festning - status.mp3     5,11 MB  
<   15 - 75 Val styremedlemmar Fjell festning.mp3     823,38 KB  
<   16 - 77 Mellombels forbod mot tiltak.mp3     692,30 KB  
<   17 - 78 Høyring attraktive senter i Hordaland.mp3     434,27 KB  
<   18 - 79 Søknad skjenkeløyve Leitet gard.mp3     3,49 MB  
<   19 - 80 Salsløyve for nettsal av alkohol.mp3     907,76 KB  
<   20 - 81 Skjenkeløyve for alkohol.mp3     716,23 KB  
<   21 - 82 Fritak frå politiske verv.mp3     603,59 KB  
<   22 - 83 Kjøp av Indremisjonsforbundet sin eigedom.mp3     19,00 MB  

Denne tenesta er levert av: