Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2014 > 2014-11-27
       
Ç       Str:  
<   01 - 84 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     769,95 KB  
<   02 - Info frå vegkontoret om Sotrasambandet.mp3     23,61 MB  
<   03 - 87 del 1 Disp reg.plan Storskaret Arefjord.mp3     5,79 MB  
<   04 - 87 del 2 Storskaret Arefjord røysting.mp3     1,64 MB  
<   05 - 85 Meldingar.mp3     297,42 KB  
<   06 - 86 Spørjetimen.mp3     1,65 MB  
<   07 - Info om kommuneplan og sak 88 og 90 reguleringsplaner.mp3     3,88 MB  
<   08 - 90 Samarbeidsavtale med Helse Bergen.mp3     490,48 KB  
<   09 - 91 Økonomirapport pr 2. tertial.mp3     238,38 KB  
<   10 - 92 Innføring av eigedomsskatt.mp3     28,86 MB  
<   11 - 93 Helsebygga organisering.mp3     1,96 MB  
<   12 - 94 Stiftelsen Eldrebustadane i Møvik.mp3     2,71 MB  
<   13 - 95 Møteplan.mp3     3,01 MB  

Denne tenesta er levert av: