Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2014 > 2014-12-18
       
Ç       Str:  
<   01 - 97 Budsjett og økonomiplan.mp3     11,11 MB  
<   02 - 98 Utbyggingsavtale for Straume sentrum.mp3     862,52 KB  
<   03 - 99 Kjøp av omsorgsbustader Straumehagen.mp3     1,10 MB  
<   04 - 100 Skjølvskuldnargaranti lån FjellVAR.mp3     765,30 KB  
<   05 - 101 Søknad om skjenkeløyve Zuppa Sartor.mp3     779,48 KB  
<   06 - 102 Vedtekstendring Stiftelsen Eldrebustadane.mp3     1,26 MB  
<   07 - 103 Økonomirapport pr 10 mnd.mp3     283,36 KB  
<   08 - 104 Reguleringsplan for småbåthamn Langøy.mp3     1,39 MB  
<   09 - 105 Detalsreguleringsplan Arefjord.mp3     306,54 KB  
<   10 - 106 Utbyggingsavtale for Blommen.mp3     1,17 MB  
<   11 - 107 Utbyggingsavtale for Kolltveit.mp3     336,16 KB  
<   12 - 108 Klage på vedtak om skjenkeløyve.mp3     1,74 MB  

Denne tenesta er levert av: