Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2015 > 2015-02-19
       
Ç       Str:  
<   01 - 01 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     415,10 KB  
<   02 - 03 Økonomiorientering ved rådmann.mp3     8,43 MB  
<   03 - 03 Referatsaker.mp3     388,43 KB  
<   04 - 05 Reg.plan for småbåthamn på Langøyna.mp3     11,12 MB  
<   05 - 06 Detaljreg. Eide industriområde.mp3     3,92 MB  
<   06 - 07 Detaljreg. Austre Næsset.mp3     373,95 KB  
<   07 - 08 Detalsreg. Pollhaugen bustadområde.mp3     716,60 KB  
<   08 - 09 Sal av gamle Knarrevik skule.mp3     329,44 KB  
<   09 - 10 Sal av aldersheimen på Knarrevik.mp3     324,77 KB  
<   10 - 11 Sal av Gangstøgarden.mp3     313,10 KB  
<   11 - 12 Kommuneplanen handleingsdel og planstrategi.mp3     4,04 MB  
<   12 - 13 Prioritering av nye tiltak.mp3     9,17 MB  
<   13 - 14 Vedtekter for Gjerdet kulturminnegard.mp3     806,25 KB  
<   14 - 15 Forprosjekt brannsamarbeid.mp3     4,14 MB  
<   15 - 16 Klage på vedtak skjenkeløyve Leiter gard.mp3     4,08 MB  
<   16 - 17 Høyring kommundplanen Sund.mp3     157,17 KB  
<   17 - 18 Årsrapport for kemneren.mp3     160,76 KB  
<   18 - 19 Etiske retningsliner.mp3     2,47 MB  
<   19 - 20 Skjenkeløyve Egon restaurant.mp3     890,55 KB  
<   20 - 21 Val nytt medlem i klagenemnda.mp3     742,55 KB  

Denne tenesta er levert av: