Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2015 > 2015-03-26
       
Ç       Str:  
<   01 - 22 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     1,05 MB  
<   02 - 23 Orientering planprosesser i Begensregionen.mp3     7,64 MB  
<   03 - 23 Orientering oppgavefordelingsmeldingen.mp3     4,99 MB  
<   04 - 23 Orientering kommuneplanen arealdel.mp3     4,78 MB  
<   05 - 23 Orientering IKT i skulen.mp3     5,13 MB  
<   06 - 24 Spørjetimen.mp3     9,22 MB  
<   07 - 25 Vassleidning Ekren - Kallestadvik.mp3     156,38 KB  
<   08 - 26 Overtaking Solsvik vassverk.mp3     203,06 KB  
<   09 - 27 Lokalmedisinsk senter.mp3     6,22 MB  
<   10 - 28 Kommunestruktur.mp3     3,14 MB  
<   11 - 29 Vurdering innføring av eigedoomsskatt.mp3     7,98 MB  
<   12 - 30 Revidering av finansstrategi.mp3     1,11 MB  
<   13 - 31 Retningslinjer for barnehagesektoren.mp3     172,73 KB  
<   14 - 32 Overføring konsesjon for kinodrift.mp3     534,54 KB  
<   15 - 33 Suppleringsval forliksrådet.mp3     479,41 KB  
<   16 - 34 Styrerep til stiftinga Museum Vest.mp3     404,06 KB  
<   17 - 35 Nytt medlem i klagenemnda.mp3     597,05 KB  

Denne tenesta er levert av: