Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2015 > 2015-04-30
       
Ç       Str:  
<   01 - 36 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     1,27 MB  
<   02 - 37 Folkehelseorientering.mp3     16,08 MB  
<   03 - 37 Orientering Sotrasambandet.mp3     8,73 MB  
<   04 - 38 Spørjetimen.mp3     12,70 MB  
<   05 - 39 Busetjing flyktningar.mp3     14,56 MB  
<   06 - 40 Detaljreguleringsplan for gjenbruksstasjonen.mp3     1.013,27 KB  
<   07 - 41 Evaluering politisk styringsstruktur.mp3     10,31 MB  
<   08 - 42 Vedtekter Gode Sirklar.mp3     3,60 MB  

Denne tenesta er levert av: