Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2015 > 2015-05-28
       
Ç       Str:  
<   01 - 43 Innkalling saksliste og møtebok.mp3     347,44 KB  
<   02 - 44 Orientering om kommuneplanen.mp3     11,75 MB  
<   03 - 45 Spørjetimen.mp3     3,91 MB  
<   04 - 46 Årsmelding og rekneskap 2014.mp3     20,82 MB  
<   05 - 47 Justering vedtekter eigedomsskatt.mp3     513,40 KB  
<   06 - 48 Klagenemnd eigedomsskatt.mp3     856,29 KB  
<   07 - 49 Høyring vedk. søndagsopne butikkar.mp3     8,84 MB  
<   08 - 50 Sykkel VM 2017.mp3     5,88 MB  
<   09 - 51 Sal aksjar BRB.mp3     367,55 KB  

Denne tenesta er levert av: