Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2015 > 2015-06-18
       
Ç       Str:  
<   01 - 52 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     905,20 KB  
<   02 - 53 Skriv, meldingar og orienteringar.mp3     206,39 KB  
<   03 - 54 Førehandsdrøfting FjellVAR.mp3     5,06 MB  
<   04 - 55 Handlingsplanen for rusomsorg.mp3     12,02 MB  
<   05 - 56 Arealdelen til kommuneplanen.mp3     32,93 MB  
<   06 - 57 Detaljreg Austre Strenghaugen.mp3     392,06 KB  
<   07 - 58 Detaljreg ny køyrevegtrase.mp3     366,84 KB  
<   08 - 59 Detaljreg Høgestølen.mp3     901,64 KB  
<   09 - 60 Økonomirapprt 1. tertial.mp3     9,19 MB  
<   10 - 61 Straume bu- og servicenter pensjonskasse.mp3     6,85 MB  
<   11 - 62 Bustadar for flyktningar.mp3     3,66 MB  
<   12 - 63 Busetting av mindreårige flyktningar.mp3     356,93 KB  
<   13 - 64 Val krisesentermodell.mp3     1,83 MB  
<   14 - 65 Rapport selskapskontroll Sotra Brannvern.mp3     2,42 MB  
<   15 - 66 Søknad salsløyve for øl.mp3     606,42 KB  
<   16 - 67 Justering av reglement.mp3     307,99 KB  
<   17 - 68 Sommerfullmakt til ordføraren.mp3     1,07 MB  

Denne tenesta er levert av: