Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2015 > 2015-10-29
       
Ç       Str:  
<   01 - Orienteringar.mp3     15,37 MB  
<   02 - 90 Innkalling, saksliste og møttebok.mp3     248,16 KB  
<   03 - 91 Skriv og meldingar.mp3     315,75 KB  
<   04 - 92 Spørjetimen.mp3     906,77 KB  
<   05 - 93 Politisk plattform 2015-2019.mp3     16,54 MB  
<   06 - 94 Godtgjersle folkevalde.mp3     13,82 MB  
<   06 - 96 Likestilling og driskrimineringsutval.mp3     1,35 MB  
<   07 - 97 Barn og unge sin representant.mp3     501,82 KB  

Denne tenesta er levert av: