Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2015 > 2015-11-26
       
Ç       Str:  
<   01 - 98 - 100 Info fra VNR, åpning, referatsaker, spørjetime.mp3     17,83 MB  
<   02 - 101 Høyringsuttale frå Fjell kommune.mp3     1,25 MB  
<   03 - 102 Høyring regional areal og transportplan.mp3     6,28 MB  
<   04 - 103 Økonomirapport pr 2. tertial.mp3     4,86 MB  
<   05 - 104 Revidert tenesteavtale mellom Helse Bregen og kommunane.mp3     102,12 KB  
<   06 - 105 - 111 Diverse val.mp3     7,41 MB  
<   07 - 112 Møteplan 2016.mp3     1,70 MB  
<   08 - 113 Justering vedr. klagesaker.mp3     3,70 MB  

Denne tenesta er levert av: