Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2015 > 2015-12-17
       
Ç       Str:  
<   01 - 116 Detaljreg. plan Ekrestranda.mp3     3,16 MB  
<   02 - 117 Utbyggingsavtale Straume sør.mp3     334,48 KB  
<   03 - 118 Busetjing mindreårige flyktningar.mp3     9,27 MB  
<   04 - 119 Innføring pliktig vassmålar.mp3     1,15 MB  
<   05 - 120 Beredskapsanalyse for brusambanda.mp3     1,49 MB  
<   06 - 121 Oppløysing R Tellnes kunstsamling.mp3     8,68 MB  
<   07 - 122 Val til hamnerådet og hamnestyret.mp3     741,09 KB  
<   08 - 123 Val til kemnerutvalet.mp3     350,32 KB  
<   09 - 124 Julefullmakt til ordføraren.mp3     279,02 KB  
<   10 - 124 Budsjett hovedinnlegg.mp3     26,51 MB  
<   11 - 124 Budsjettdebatt.mp3     22,25 MB  
<   12 - 125 Budsjett røysting.mp3     11,22 MB  

Denne tenesta er levert av: