Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2016 > 2016-02-25
       
Ç       Str:  
<   01 - 11 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     287,79 KB  
<   02 - Orientering taksering eigedomsskatt.mp3     3,05 MB  
<   03 - Orientering ny kommunestruktur.mp3     8,28 MB  
<   04 - 12 Skriv, meldingar og orienteringar.mp3     334,92 KB  
<   05 - 13 Spørjetimen.mp3     4,29 MB  
<   06 - 14 Reguleringsendring Straumsfjellet.mp3     317,98 KB  
<   07 - 15 Drøftingssak planarbeid Ågotnes.mp3     11,42 MB  
<   08 - 16 Interkommunalt plansamarbeid Skogsskiftet.mp3     3,46 MB  
<   09 - 17 Fritak for eigedomsskatt.mp3     896,41 KB  
<   10 - 18 Endring i alkohollova.mp3     250,95 KB  
<   11 - 19 Rullering av eigarskapsmelding.mp3     12,51 MB  
<   12 - 20 - 32 Diverse val.mp3     931,13 KB  

Denne tenesta er levert av: