Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2016 > 2016-04-28
       
Ç       Str:  
<   01 - 41 og 42 Opning, akriv og meldingar.mp3     833,55 KB  
<   02 - 43 Spørjetimen.mp3     3,09 MB  
<   03 - 44 Slutthandsaming reg. plan Bergtun Anglevika.mp3     1,88 MB  
<   04 - 45 Logistikknutepunkt i Bergensregionen.mp3     4,60 MB  
<   05 - 46 Prinsippnotat bompenger Sotrasambandet.mp3     14,34 MB  
<   06 - 47 Garanti for lån til Fjell VAR.mp3     449,46 KB  
<   07 - 48 Økonomirapport pr. 1. kvartal.mp3     12,47 MB  
<   08 - 49 Fornying av salsløyve for Vinmonopolet.mp3     516,96 KB  
<   09 - 50 Salsløyve nettal av alkohol Matvareekspressen.mp3     756,73 KB  
<   10 - 51 - 55 Diverse val.mp3     2,57 MB  

Denne tenesta er levert av: