Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2016 > 2016-06-16
       
Ç       Str:  
<   01 - 73 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     1,27 MB  
<   02 - 74 Skriv og meldingar.mp3     90,40 KB  
<   03 - 86 Salsløyve for alkohol Skikkelig Mat.mp3     402,77 KB  
<   04 - 75 Spørjetimen.mp3     7,89 MB  
<   05 - 76 Planstrategi.mp3     6,38 MB  
<   06 - 77 og 78 Årsmelding og rekneskap og interkommunalt plansamarbeid.mp3     5,03 MB  
<   07 - 79 Beredskapsvarsling for skulane.mp3     969,16 KB  
<   08 - 80 Detaljreg. plan golfbane.mp3     7,59 MB  
<   09 - 81 Utbyggingsavtale Straume sjøfront.mp3     344,98 KB  
<   10 - 82 Intensjonsavtale Straume sjøfront.mp3     220,27 KB  
<   11 - 83 Økonomirapport pr. 1. tertial.mp3     13,17 MB  
<   12 - 84 Sotra arena - kjøp av tilleggstomt.mp3     1,90 MB  
<   13 - 85 Val av revisor.mp3     240,77 KB  
<   14 - 87 Val representantar Sotra og Øygarden brannvern.mp3     496,92 KB  
<   15 - 88 Sommarfullmakt til ordføraren.mp3     510,09 KB  

Denne tenesta er levert av: