Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2016 > 2016-09-29
       
Ç       Str:  
<   01_97_98 - Innkalling skriv og meldingar.mp3     7,32 MB  
<   02_11 Info om Storingsvalet.mp3     900,68 KB  
<   03_99 Spørjetimen.mp3     6,89 MB  
<   04_100 Avvikling Bg og Omland havnevesen.mp3     3,26 MB  
<   05_101 Nytt hamnesamarbeid.mp3     218,20 KB  
<   06_102 Sotra Arena - kjøp av tilleggstomt.mp3     7,63 MB  
<   07_103 Detaljreg for Krekjebærneset.mp3     599,60 KB  
<   08_104 Detaljreg for avløpsrenseanlegg Storanipa.mp3     4,72 MB  
<   09_105 Legevaktsamarbeid.mp3     1,34 MB  
<   10_106 Ombygging Landro skule.mp3     15,39 MB  
<   11_107 Justering delegasjonsreglement.mp3     424,41 KB  
<   12_108 Fellesnemnd ny kommune.mp3     6,64 MB  
<   13_109 Høyring nye oppgåver til større kommunar.mp3     3,53 MB  
<   14_110 Fylkesmannens framtidige struktur.mp3     5,16 MB  
<   15_111 Interkommunalt arkiv.mp3     163,76 KB  
<   16_112 Vedtekter Regionrådet vest.mp3     131,44 KB  
<   17_113 Medlemmer til forliksrådet.mp3     1,78 MB  
<   18_114 Leige kommunal grunn til sirkus.mp3     9,60 MB  
<   19_115 Ny løyveperiode sals og skjenkeløyver.mp3     905,02 KB  
<   20_116 Søknad om fast skjenkeløyve.mp3     1,18 MB  
<   21_117 Tilsetjingsavtale med rådmannen.mp3     568,66 KB  

Denne tenesta er levert av: