Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2016 > 2016-10-27
       
Ç       Str:  
<   01 - 119 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     445,15 KB  
<   02 - Orientering frå Fjell kommunale pensjonskasse.mp3     7,69 MB  
<   03 - Orientering frå Fjell bustadstifting.mp3     6,50 MB  
<   04 - 120 Skriv, meldingar og orienteringar.mp3     3,72 MB  
<   05 - 121 Spørjetimen.mp3     3,55 MB  
<   06 - 122 Oreigning av grunn 35-646.mp3     10,90 MB  
<   07 - 125 og 123 Gründerpark og økonomirapport.mp3     11,33 MB  
<   08 - 124 Lånegaranti nye brannbiler.mp3     474,59 KB  
<   09 - 126 Intensjonsavtale BRB.mp3     303,94 KB  
<   10 - 127 Val til styret i brannvesenet.mp3     1,03 MB  
<   11 - 128 Suppleringsval SU ved v Fjell ungdomsskule.mp3     475,31 KB  

Denne tenesta er levert av: