Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2016 > 2016-11-24
       
Ç       Str:  
<   01 - 129 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     902,51 KB  
<   02 - 130 Gebyrorientering ved FjellVAR.mp3     4,92 MB  
<   03 - 130 Skriv, meldingar og orienteringar.mp3     2,92 MB  
<   04 - 131 Spørjetimen.mp3     7,36 MB  
<   05 - 132 Detaljregulering Fagredalen sør.mp3     756,16 KB  
<   06 - 133 Trafikksikringsplanen.mp3     25,52 MB  
<   07 - 134 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.mp3     5,53 MB  
<   08 - 135 Høyring etablering av Vestlandsregion.mp3     5,07 MB  
<   09 - 136 Vurdere innføring av todagars val.mp3     176,16 KB  
<   10 - 137 Ny kinokonsesjon til SF Kino Sotra.mp3     731,93 KB  
<   11 - 138 Søknad om nytt skjenkeløyve.mp3     749,63 KB  
<   12 - 139 Val møtefullmektigar til forliksrådet.mp3     592,41 KB  
<   13 - 140 Fritak frå politiske verv suppleringsval.mp3     806,81 KB  
<   14 - 141 Framlegg til møteplan.mp3     617,72 KB  

Denne tenesta er levert av: