Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2017 > 2017-01-26
       
Ç       Str:  
<   01 - 01 og 02 Innkalling, saksliste, orienteringar, skriv og meldingar.mp3     540,45 KB  
<   02 - 04 Vertskommunasamarbeid barnevernvakt.mp3     584,91 KB  
<   03 - 05 Barneverntjenestesamrabeid mellom Fjell og Sund.mp3     420,68 KB  
<   04 - 06 og 07 Detaljregulering Geitevika friluftsområde og spørjetimen.mp3     6,69 MB  
<   05 - 08 Detaljregulering for Angeltveitvegen.mp3     3,10 MB  
<   06 - 09 Søknad om mindre endring av reguleringsplan.mp3     594,73 KB  
<   07 - 10 Utvida mandat til førebuande fellesnemnd.mp3     700,62 KB  
<   08 - 11 Serviceerklæring for plan og utbyggingssjefen.mp3     4,18 MB  
<   09 - 12 Folkevalde sine arbeidsvilkår.mp3     11,41 MB  
<   10 - 13 Salsløyve for øl Bunnpris Ågotnes.mp3     308,41 KB  
<   11 - 14 Suppleringsval.mp3     560,98 KB  
<   12 - 15 Omval av varamecllem.mp3     475,08 KB  

Denne tenesta er levert av: