Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2017 > 2017-02-23
       
Ç       Str:  
<   01 Opning og orientering av arbeidsløysa.mp3     17,65 MB  
<   02 Orientering Gode Sirklar og referatsaker.mp3     7,81 MB  
<   03 - 18 Spørjetimen.mp3     8,04 MB  
<   04 - 19 Sotrasambandet finansieringsopplegg.mp3     15,05 MB  
<   05 - 20 Serviceerklæring for plan- og utbyggingssjefen.mp3     7,25 MB  
<   06 - 21 Detaljregulering Snekkevikneset.mp3     2,32 MB  
<   07 - 22 Fullmakt til rettslege skritt.mp3     5,46 MB  
<   08 - 23 Suppleringsutval.mp3     218,67 KB  

Denne tenesta er levert av: