Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2017 > 2017-05-18
       
Ç       Str:  
<   01 - 32 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     899,20 KB  
<   02 - Orientering om Sykkel VM.mp3     11,25 MB  
<   03 - Orientering gebyrregulativet vatn og avlaup.mp3     7,30 MB  
<   04 - 33 Førehandsdrøfting generalforsamling FjellVAR.mp3     11,31 MB  
<   05 - 37 Tvungen tilknytning vass- og avlaupsnettet.mp3     14,90 MB  
<   06 - 35 Spørjetimen.mp3     11,01 MB  
<   07 - 36 Årsmelding og rekneskap 2016.mp3     7,24 MB  
<   08 - 38 Kjøp av kontorbygg Skjenet 2.mp3     1,20 MB  
<   09 - 39 Overføring tomteareal til turnhall.mp3     2,65 MB  
<   10 - 40 Forskrift om kriteringer institusjonsopphald.mp3     1,72 MB  
<   11 - 41 Sykkelbyavtale for Fjell.mp3     1,07 MB  
<   12 - 42 Omval.mp3     679,24 KB  

Denne tenesta er levert av: