Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Fjell kommune > Møter 2017 > 2017-09-28
       
Ç       Str:  
<   01 - 67 Opning, innkalling, saksliste og møtebok.mp3     1,44 MB  
<   02 - 68 Skriv melding og orienteringar.mp3     251,50 KB  
<   03 - 69 Spørjetimen.mp3     11,18 MB  
<   04 - 70 Etablering av Øygarden brann og redning.mp3     14,17 MB  
<   05 - 71 Utkast til branndokumentasjon.mp3     3,05 MB  
<   06 - 72 Nytt hamnesamarbeid.mp3     992,48 KB  
<   07 - 73 Justering av delegasjonsreglement.mp3     15,19 MB  
<   08 - 74 Parkeringssituasjonen.mp3     20,13 MB  
<   09 - 75 Endring av salsløyve for øl.mp3     619,59 KB  
<   10 - 76 Heiltidsstillingar i kommunen.mp3     4,40 MB  
<   11 - 77 Fritak frå politiske verv.mp3     2,11 MB  

Denne tenesta er levert av: