Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2011 > 2011-02-02
       
Ç       Str:  
<   01 - Presentasjon avlastings- og pu bustader.mp3     4,26 MB  
<   02 - Møtebok, innkalling.mp3     1.019,09 KB  
<   03 - Referatsaker.mp3     44,18 KB  
<   04 - Årsmelding Øygarden eldreråd.mp3     100,97 KB  
<   05 - Partnarskap for folkehelse.mp3     2,47 MB  
<   06 - Satsar tilskot til ikkje kommunale barnehagar.mp3     537,19 KB  
<   07 - Avlastnings- og pu bustader.mp3     10,69 MB  
<   08 - Politiske møte på dagtid.mp3     8,11 MB  
<   09 - Etablering av privat barnehage på Toftøy.mp3     15,96 MB  
<   10 - Rammer for etablering KF innanfor VAR området.mp3     1,52 MB  
<   11 - Info om brukarundersøkingar og kraftliner.mp3     8,77 MB  
<   12 - Spørjerunden.mp3     2,29 MB  

Denne tenesta er levert av: