Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2011 > 2011-04-12
       
Ç       Str:  
<   01 - Orientering om vepakke nord-sør på Sotra.mp3     12,24 MB  
<   02 - Orientering om ny barneskule på Tjeldstø.mp3     6,28 MB  
<   03 - 011 Møtebok, innkalling og saksliste.mp3     587,51 KB  
<   04 - 012 Referatsaker.mp3     1,69 MB  
<   05 - 013 Klagesak vedk. område Ovågen.mp3     171,09 KB  
<   06 - 014 Avtale idrettsbane på Toftøy.mp3     6,44 MB  
<   07 - 015 Nettverk av petroleumskommunar.mp3     3,02 MB  
<   08 - 016 Kommunalt føretak VAR-området.mp3     4,80 MB  
<   09 - 017 Beredskap - fullmakt til kriseleiing.mp3     237,05 KB  
<   10 - 018 Betra saman for barna.mp3     4,52 MB  
<   11 - 019 Etablering privat barnehage på Toft.mp3     14,62 MB  
<   12 - 020 Reguleringsarbeid Hellesøy nord.mp3     143,37 KB  
<   13 - 021 Forprosjekt ny barneskule på Tjeldstø.mp3     4,71 MB  
<   14 - 022 Rehabilitering Hjelme kyrkje.mp3     4,61 MB  
<   15 - 023 Spørjerunde.mp3     2,05 MB  

Denne tenesta er levert av: