Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2011 > 2011-06-08
       
Ç       Str:  
<   01 Info om fleirbrukshall.mp3     7,43 MB  
<   02-024 Innleiing, referatsaker.mp3     890,72 KB  
<   03-025 Forprosjekt til fleirbrukshall.mp3     24,41 MB  
<   04-026 Komm. samhandling i helsesektoren.mp3     6,34 MB  
<   05-027 Årsmelding for 2010.mp3     15,73 MB  
<   06-028 Årsrekneskap for 2010.mp3     927,52 KB  
<   07-029 Investeringsrekneskap 2010.mp3     464,16 KB  
<   08-030 Fondsavsetjing Gode sirklar.mp3     1,82 MB  
<   09-031 Infrastruktur Torsvik - Kvernebekken 1.mp3     7,82 MB  
<   10-031 Infrastruktur Torsvik - Kvernebekken 2.mp3     433,97 KB  
<   11-032 Driftsrapport pr. 30.04.2011.mp3     2,49 MB  
<   12-033 Årsmelding kontrollutvalet 2010.mp3     95,11 KB  
<   13-034 Godtgjersle til leiar i Kontrollutvalet.mp3     558,56 KB  
<   14-035 Auke i antal medlemmer i kontrollutvalet.mp3     104,93 KB  
<   15-037 Rullering bustadsosial handlingsplan.mp3     4,97 MB  
<   16 Spørjerunde.mp3     1,05 MB  

Denne tenesta er levert av: