Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2011 > 2011-11-09
       
Ç       Str:  
<   01 - 053 Opning, godkjenning av protokoll.mp3     2,52 MB  
<   02 - 054 Referatsaker.mp3     374,04 KB  
<   03 - 055 Presentasjon av levekårsundersøkinga.mp3     28,59 MB  
<   04 - 057 Val til utval og nemnder.mp3     15,76 MB  
<   05 - 058 Budsjett for kontrollarbeidet.mp3     2,84 MB  
<   06 - 059 Forvaltningsrevisjon økonomistyring.mp3     3,45 MB  
<   07 - 060 Reguleringsplan Hellesøy.mp3     6,78 MB  

Denne tenesta er levert av: